Υπηρεσίες
Aπο την Ελλαδα για Γεωργια , Αζερμπε`ι`τζαν, Αρμενια.

Διεθνείς & Εθνικές Μεταφορές

H METROPORT, με σταθερά βήματα και συνέπεια στη παροχή υπηρεσιών με υψηλή ποιότητα, ξεπέρασε γρήγορα τα εθνικά σύνορα και εξελίχθηκε σε σημαντικό παράγοντα και στο τομέα των Διεθνών Οδικών Μεταφορών, οργανώνοντας αποστολές πόρτα-πόρτα (door-door) από/προς :

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

σε πάσης φύσεως εμπορεύματα, όπως: ADR/επικίνδυνα εμπορεύματα, Κρεμαστά ενδύματα, Εκθεσιακό υλικό, εξοπλισμό Συναυλιών - Καλλιτεχνικών διοργανώσεων, κ.α., με τον πολυάριθμο ιδιόκτητο στόλο φορτηγών αυτοκινήτων που διαθέτουμε για το σκοπό αυτό.