Turkey I Poland I Greece I Romania
Kalitemiz tam tescilli! , Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetimi.

Kalitemiz tam tescilli! , Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetimi.

Türkak tarafından yetkilendirilen akredite kuruluşlar tarafından belirli aralıklarla denetime tabii tutulan firmamız ISO9001,ISO27001 ve ISO 14001 kalite yönetim belgeleri almaya hak kazanmıştır.
Tam teknolojik entegre alt yapımız ile uluslararası nakliye sektörüne kalite hizmet sunmayı hedeflemekteyiz.

Kalite Güvenliği ve Bilgi Politikamız

Bilgi birikimini ilgili taraflar ile paylaşmayı, kaliteli hizmet vermeyi, müşteri memnuniyetini ve gizliliği ön planda tutmayı ilke edinen Metroport, Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır.

Kurumsal verileri, personel verilerini, müşteri verilerini değerli ve kritik kabul ederek, bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,
Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,
Kaliteli ve Bilgi Güvenliği Standartları şartlarına uymayı ve bu standartlara uygun hizmet vermeyi,
Mutlu ve memnun paydaş sağlamayı,
Yasalara, mevzuatlara tavizsiz uymayı,
v Söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer ilgi gruplarımızla paylaşmayı taahhüt ederiz.
Tüm faaliyetleri kapsamında olası risk ve fırsatları değerlendirmeyi, sistematik bir şekilde şirketimize önleme kültürünü yerleştirmeyi,
Yönetim sistemlerinin şartlarına uymayı ve sürekli iyileştirme sağlamayı,
Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,
Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı varlık kaynağı kabul etmeyi,

Şirket personelimizin bu ilkeler etrafında çalışmaları ve bilinçli hareketleri kurulan yönetim sistemlerimizin etkinliği açısından son derece önem arz etmektedir.

5/5 (2 Reviews)