Turkey I Poland I Greece I Romania

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Çerez Politikası ve Genel presip ve kurallarımıza ulaşabilirsiniz.

*Web sitemize göz atarak çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

Metroport Logistics A.Ş., Metroport Ulus. Taş. İç ve Dış Tic. A.Ş, Metroport Logistics SRL.’nden oluşan Metroport Logistics Grup Şirketleri’nin (“Metroport Logistics”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları, ziyaretçileri, pay sahipleri, şirket yöneticileri, çalışanlar, çalışan adayları, işbirliği içinde bulunulan kurum çalışanları ve yetkilileri ile ilgili üçüncü kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve gizliliğine ilişkin her türlü aksiyonu ve önlemi alma gayretindedir. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, tüm idari ve teknik önlemler alınarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla işlenebilmektedir.

Genel Prensip ve Kurallarımız

Metroport Logistics tarafından kişisel veriler, gerekli özen gösterilerek hukuka uygun, meşru bir amaca yönelik olarak elde edilerek işlenir ve güvenli bir şekilde muhafaza edilir. Kişisel veriler, verinin işlenme amacı ortadan kalktığında ya da amaç nihayete erdirildiğinde, işbu Politika ile bağdaşır nitelikte uygun bir yöntemle silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Gizlilik
Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma
Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma
Seçim ve Onay
Sınırlı Süre
Özen, Ölçülülük ve Tutarlılık

Çerez Politikamız

Herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, dolaşım sırasında çerezler depolanabilmekte ve kullanılabilmektedir. Çerez adlı teknoloji kullanılarak elde edilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayar veya cep telefonu tarayıcısıyla ilettiği küçük dosyalardır.

Kullanıcının siteyi ziyaret tarihi, saati, izlenen sayfalar, tıklanan alanlar, internet sitesinde geçirdiği süre, internet sitesini ziyaretinden hemen önce veya sonrasında ziyaret edilen siteler, çerezler ile elde edilen bilgiler arasında yer alabilir. Herhangi bir internet sitesini ziyaretiniz esnasında elde edilen bu veriler değerlendirilerek daha sonra başka internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilgi alanlarınıza göre hedefe yönelik, kişiselleştirilmiş reklam içeriği gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kişisel veri sahiplerine, bu kanunun11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ne göre; Metroport Logistics, bu taleplere cevap verme yükümlülüğü getirmiştir. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Elden Şahsen Yapılan Başvuru
Elden başvurularda, kişinin başvurusu, kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilir. Başvuruyu alan Metroport Logistics çalışanı, kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde belirtir. (Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)
Kayıtlı Elektronik Posta Adresine Yapılan Başvuru
Hangi şirket için başvuru yapılacaksa aşağıdaki uygun kayıtlı elektronik posta adresine başvuru yapılır. ( Metroport Logistics A.Ş. ([email protected])) Bu kanallara yapılan başvurular yalnızca ilgili kişinin kep adresi üzerinden yapılması gerekmektedir ve ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek yoktur. (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.)
E-İmza veya Mobil İmza ile Yapılan Başvuru
İlgili kişi tarafından Metroport Logistic’in [[email protected]] e-posta adresine elektronik imzalı ve/veya mobil imza ile başvuru yapılır. Gönderilen başvuru formu üzerinde bulunan elektronik imza güvenli elektronik imza uygulaması ile dosyanın imzalı olup olmadığı kontrol edilir ve kimlik teyidinin ardından başvuru kabul edilir. Güvenli elektronik imza uygulaması ile imza doğrulanamıyor ise veya form mobil imza ile gönderildiyse, ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir. (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.)
Noter Vasıtasıyla Gelen Başvuru
İlgili kişi tarafından noter vasıtasıyla Metroport Logistics tescilli adresine iletilen başvurular, Metroport Logistics Genel Müdürlük Müşteri İlişkileri Bölümü tarafından teslim alınır. (Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Metroport Logistics A.Ş. ve Metroport Logistics SRLŞirketleri’nden herhangi birinin veri Sorumlusu sıfatıyla işlediği verilere VERBİS (https://verbis.kvkk.gov.tr) üzerinden ‘Sicil Sorgulama’ sekmesini kullanarak detaylı olarak ulaşabilirsiniz.

Metroport Logistics SRL. , Metroport Logistics A.Ş. grup şirketleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için destek ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

0/5 (0 Reviews)