Turkey I Poland I Greece I Romania

Polityka Cookie

Ochrona danych osobowych

Możesz zapoznać się z naszym tekstem wyjaśniającym, polityką plików cookie oraz ogólnymi zasadami i zasadami przetwarzania danych osobowych.

*Przeglądając naszą witrynę, akceptujesz naszą politykę dotyczącą plików cookie.

Wyjaśnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Metroport Logistics Inc., Metroport Ulus. Kamień. Handlu Krajowego i Zagranicznego. A.Ş, Metroport Logistics SRL., obecni i potencjalni klienci, partnerzy biznesowi, goście, akcjonariusze, w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych nr 6698 („KVKK”), spółek grupy Metroport Logistics („Metroport Logistics”), Dąży do podejmowania wszelkiego rodzaju działań i środków ostrożności dotyczących ochrony i poufności danych osobowych należących do podmiotów trzecich związanych z osobami zarządzającymi firmą, pracownikami, kandydatami na pracowników, pracownikami i urzędnikami współpracującej instytucji. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane jako „Administrator Danych” w celach określonych poniżej, z zachowaniem wszelkich środków administracyjnych i technicznych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nr 6698.

Nasze ogólne zasady i zasady

Dane osobowe są zbierane przez Metroport Logistics w celu zgodnym z prawem i prawnie uzasadnionym, z należytą starannością oraz są przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób. Dane osobowe są usuwane, niszczone lub anonimizowane w odpowiedni sposób zgodny z niniejszą Polityką, gdy cel przetwarzania danych zostanie wyeliminowany lub cel zostanie zakończony.

Bezpieczeństwo
Zgodność z prawem i zasady uczciwości
Dokładność i aktualność w razie potrzeby
Wybór i zgoda
Ograniczony czas
Opieka, umiar i konsekwencja

Nasza Polityka plików cookie

Podczas odwiedzania dowolnej witryny pliki cookie mogą być przechowywane i używane podczas roamingu. Techniczne pliki komunikacyjne uzyskiwane za pomocą technologii zwanej cookies to małe pliki, które użytkownik serwisu przesyła za pomocą przeglądarki komputera lub telefonu komórkowego. Data i godzina wizyty użytkownika na stronie, przeglądane strony, kliknięte obszary, czas spędzony na stronie, strony odwiedzone tuż przed lub po wizycie na stronie mogą znaleźć się wśród informacji uzyskanych za pomocą plików cookie. Oceniając te dane uzyskane podczas Twojej wizyty na dowolnej stronie internetowej, kiedy odwiedzasz później inne strony internetowe, możesz wyświetlać ukierunkowane, spersonalizowane treści reklamowe zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ustawy o ochronie danych osobowych nr 6698 („KVKK”), właściciele danych osobowych są uprawnieni do składania określonych wniosków dotyczących przetwarzania ich danych osobowych w artykule 11 tej ustawy. W tym kontekście, zgodnie z Komunikatem nr 30356 w sprawie procedur i zasad stosowania się do Administratora Danych; Metroport Logistics zobowiązał się do ustosunkowania się do tych próśb. Zgodnie z art. 13 akapit pierwszy ustawy KVK; Wnioski dotyczące tych praw do naszej firmy, która jest administratorem danych, należy kierować do nas w formie pisemnej lub w sposób określony przez Radę Ochrony Danych Osobowych („Rada”).

Aplikacja ręczna
We wnioskach własnoręcznych przyjęcie osoby następuje po dokonaniu potwierdzenia tożsamości. Pracownik Metroport Logistics, który otrzymał zgłoszenie, oświadcza na formularzu, że potwierdzenie tożsamości zostało dokonane po przeprowadzeniu kontroli tożsamości. (Na kopercie będzie napisane „Prośba o udzielenie informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”).
Zgłoszenie na zarejestrowany adres e-mail
Dla jakiej firmy zostanie złożony wniosek, wniosek składa się na odpowiedni zarejestrowany adres e-mail poniżej. (Metroport Logistics A.Ş. ( [email protected] )) Wnioski składane za pośrednictwem tych kanałów muszą być składane wyłącznie za pośrednictwem adresu korespondencyjnego danej osoby i nie ma potrzeby potwierdzania tożsamości. ("Prośba o informację o prawie ochrony danych osobowych" zostanie umieszczona w temacie wiadomości e-mail.)
Aplikacja z podpisem elektronicznym lub podpisem mobilnym
Aplikacja z podpisem elektronicznym lub podpisem mobilnym
Wniosek u notariusza
Wnioski przesłane przez odpowiednią osobę na adres siedziby Metroport Logistics za pośrednictwem notariusza przyjmowane są przez Dział Relacji z Klientem Centrali Metroport Logistics. („Prośba o udzielenie informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych” zostanie umieszczona na kopercie z powiadomieniem.) Twoje wnioski przesłane do nas zgodnie z drugim akapitem art. 13 ustawy KVK, w ciągu 30 dni od daty otrzymania żądanie, w zależności od charakteru żądania. zostanie udzielona odpowiedź. Nasze odpowiedzi zostaną Państwu dostarczone na piśmie lub drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami art. 13 odpowiedniej ustawy KVK. Metroport Logistics A.Ş. i Metroport Logistics SRL Spółki, w charakterze administratora danych, mogą uzyskać szczegółowy dostęp do danych, korzystając z zakładki „Zapytanie do rejestru” na VERBIS (https://verbis.kvkk.gov.tr).

Metroport Logistics SRL. , Metroport Logistics Inc. Możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia, aby dowiedzieć się więcej o spółkach należących do grupy.

0/5 (0 Reviews)